بالشت گردنی دلسی

بالشت گردنی ارگونومیک

H 15 x L 67.5 x D 7cm – 0.2kg

رنگ : خاکستری
پاک کردن