بالشت گردنی دلسی

بالشت ارگونومیک

H 10 x L 20 x D 28 cm – 0.3 kg

  • ارگونومیگ
  • سبک وزن
رنگ : آبی
پاک کردن